Phosphokobber

Tilgængelighed

Det kemiske produkt elektrolytisk kobber. phosphorkobber. oxigen free kobber. med særlige specifikationer er tilgængeligt på efterspørgsel: phosphokobber er sædvanligvis tilgængeligt.

Formel

Cu

CAS Registry Number

7440-50-8

Spørg nu for et tilbud

Phosphokobber

Fordeling af Phosphokobber

Beskrivelse

information ikke tilgængelig

Udseende

Metalkobber foreligger som et lugtfrit brunt fast stof.

Opløselighed

Metalkobber er opløseligt i oxiderende syrer som salpetersyre og i koncentreret varm svovlsyre.

Anvendelser

Phosphorkobber i afklipningsformat har forskellige fordele: Teksturen er enkel; anodernes overflade er uden friktioner; afklipningerne er fuldstændigt opløselige i sure bade; en hurtig mudderudvikling fremkommer. Kobberafklipningerne har en hurtig tendens til at forme en uafbrudt film indtil de let kan anvendes i et nyt bad. Kobberafklipninger med phosphor anvendes i pletteringsindustrien.

Klassificering

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 3, 14, 15.

Sikkerhed

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

Tekniske specifikationer leveres efter anmodning afhængigt af brugen: phosphokobber er opbevaret i den originale emballage og i henhold til anvisningerne, der er anført i sikkerhedsdatabladet (SDB).

Synonymer

Elektrolytisk kobber. phosphorkobber. Oxigen free kobber.