Methansulfonat Kobber

Tilgængelighed

Det kemiske produkt methansulfonat kobber(ii). kobbermethansulfonat 125 g/l. med særlige specifikationer er tilgængeligt på efterspørgsel: methansulfonat kobber er sædvanligvis tilgængeligt.

Formel

Cu(CH3SO3)2

CAS Registry Number

5425-36-2

Spørg nu for et tilbud

Methansulfonat Kobber

Fordeling af Methansulfonat Kobber

Beskrivelse

information ikke tilgængelig

Udseende

Methansulfonat kobber foreligger som en vandig opløsning med en blå farve.

Opløselighed

information ikke tilgængelig

Anvendelser

Methansulfonat kobber anvendes til metallernes overfladebehandling i kobber-, syrebade og andre kobberlegeringer.

Klassificering

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 3, 14, 15.

Sikkerhed

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

Tekniske specifikationer leveres efter anmodning afhængigt af brugen: methansulfonat kobber er opbevaret i den originale emballage og i henhold til anvisningerne, der er anført i sikkerhedsdatabladet (SDB).

Synonymer

Methansulfonat kobber(II). Kobbermethansulfonat 125 g/l.