Kobbercarbonat

Tilgængelighed

Det kemiske produkt malakitgrønt. kobbercarbonat. med særlige specifikationer er tilgængeligt på efterspørgsel: kobbercarbonat er sædvanligvis tilgængeligt.

Formel

CuCO3.Cu(OH)2

CAS Registry Number

12069-69-1

Spørg nu for et tilbud

Kobbercarbonat

Fordeling af Kobbercarbonat

Beskrivelse

information ikke tilgængelig

Udseende

Kobbercarbonat er et fast pulveragtigt stof med en grøn farve.

Opløselighed

Kobbercarbonat er uopløseligt i vand, alkoholer og organiske opløsningsmidler, men det dekomponeres med fortyndede syrer.

Anvendelser

Kobbercarbonat anvendes som råstof i pletteringsindustrien og i landbrugssektoren. Kobbercarbonat anvendes desuden til fremstilling af pigmenter og bruges som råstof tiI træets beskyttelsesprodukter

Klassificering

Kobbercarbonat er sundhedsfarligt ved akut udsættelse og medfører alvorlige farer for sundheden i tilfælde af indånding eller af nedsvælgning.

Sikkerhed

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

Tekniske specifikationer leveres efter anmodning afhængigt af brugen: kobbercarbonat er opbevaret i den originale emballage og i henhold til anvisningerne, der er anført i sikkerhedsdatabladet (SDB).

Synonymer

Malakitgrønt. Kobbercarbonat.