Kobberhydroxid

Tilgængelighed

Det kemiske produkt ikobberhydroxid. kobberhydroxid chemical grade. med særlige specifikationer er tilgængeligt på efterspørgsel: kobberhydroxid er sædvanligvis tilgængeligt.

Formel

Cu(OH)2

CAS Registry Number

20427-59-2

Spørg nu for et tilbud

Kobberhydroxid

Fordeling af Kobberhydroxid

Beskrivelse

information ikke tilgængelig

Udseende

Kobberhydroxid er et blå eller blå-grønt pulver.

Opløselighed

Kobberhydroxid er opløseligt i syrer og ammoniak, men uopløseligt i vand.

Anvendelser

Kobberhydroxid er ret stabilt i luften, men det dekomponeres ket når det udsættes for en temperatur på over 100°C. Kobberchlorid anvendes som katalysator og til metallernes overfladebehandling. Kobberydroxid anvendes også til fremstilling af pigmenter til farvning af papir.

Klassificering

Kobberhydroxid er sundhedsfarligt ved nedsvælgning; det risikerer at medføre alvorlige øjenskader. Det er giftigt for organismer, der lever i vandet og kan medføre negative virkninger for vandmiljøet.

Sikkerhed

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

Tekniske specifikationer leveres efter anmodning afhængigt af brugen: kobberhydroxid er opbevaret i den originale emballage og i henhold til anvisningerne, der er anført i sikkerhedsdatabladet (SDB).

Synonymer

Ikobberhydroxid. Kobberhydroxid chemical grade.