Kobberiodid

Tilgængelighed

Det kemiske produkt kobber(i)iodid. kobberiodid. med særlige specifikationer er tilgængeligt på efterspørgsel: kobberiodid er sædvanligvis tilgængeligt.

Formel

Cul

CAS Registry Number

7681-65-4

Fordeling af Kobberiodid

Beskrivelse

information ikke tilgængelig

Udseende

Kobberiodid foreligger som beigefarvede krystaller.

Opløselighed

Kobberiodid er uopløseligt i vand.

Anvendelser

Kobberiodid anvendes som råstof til katalysatorer og især som katalysator i pletteringsindustrien.

Klassificering

Kobberiodid er irriterende for øjnene, åndedrætssystemet og huden, det er giftigt for organismer, der lever i vandet; det er irriterende og farligt for miljøet.

Sikkerhed

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

Tekniske specifikationer leveres efter anmodning afhængigt af brugen: kobberiodid er opbevaret i den originale emballage og i henhold til anvisningerne, der er anført i sikkerhedsdatabladet (SDB).

Synonymer

Kobber(I)iodid. Kobberiodid.