Kobberchlorid Opløsning

Tilgængelighed

Det kemiske produkt opløsning af kobberchlorid, kobberchlorid opløsning 200 g/l cu med særlige specifikationer er tilgængeligt på efterspørgsel: kobberchlorid opløsning er sædvanligvis tilgængeligt.

Formel

Cl2Cu

CAS Registry Number

1344-67-8

Spørg nu for et tilbud

Kobberchlorid Opløsning

Fordeling af Kobberchlorid Opløsning

Beskrivelse

information ikke tilgængelig

Udseende

Kobberchlorid opløsning er en grøn væske med en karakteristisk lugt.

Opløselighed

information ikke tilgængelig

Anvendelser

Kobberchlorid opløsningerne kan have forskellige koncentrationsværdier, fra moderate til stærkt koncentrerede. Dette produkt er en udmærket kobberchlorid kilde til anvendelser, der ikke kræver opløste materialer. Den vigtigste anvendelse af kobberchlorid opløsningen er i forsknings- og udviklingssektoren.

Klassificering

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 3, 14, 15.

Sikkerhed

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

Tekniske specifikationer leveres efter anmodning afhængigt af brugen: kobberchlorid opløsning er opbevaret i den originale emballage og i henhold til anvisningerne, der er anført i sikkerhedsdatabladet (SDB).

Synonymer

Opløsning af kobberchlorid, kobberchlorid opløsning 200 g/l Cu