Kobberpyrophosphat

Tilgængelighed

Kobberpyrophosphat er sædvanligvis tilgængeligt i sække af 25 kg. Særlig emballage er tilgængelig efter anmodning. Todini certificerer, at produktet er opbevaret i den originale emballage (SDB).

Formel

Cu2P2O7

CAS Registry Number

10102-90-6

Spørg nu for et tilbud

Kobberpyrophosphat

Fordeling af Kobberpyrophosphat

Beskrivelse

information ikke tilgængelig

Udseende

Kobberpyrophosphat forekommer som et blåt pulver.

Opløselighed

information ikke tilgængelig

Anvendelser

Kobberpyrophosphat(Ⅱ) anvendes til behandling af metaloverflader og til plettering af alkalisk kobber.

Klassificering

Kobberpyrophosphat kan være farligt i tilfælde af kontakt med hud eller øjne og i tilfælde af indtagelse eller indånding. Anmod om sikkerhedsdatabladet (SDB) og læs punkterne 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15. Tekniske specifikationer leveres efter anmodning, afhængigt af brugen.

Sikkerhed

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

Tekniske specifikationer leveres efter anmodning afhængigt af brugen: kobberpyrophosphat er opbevaret i den originale emballage og i henhold til anvisningerne, der er anført i sikkerhedsdatabladet (SDB).

Synonymer

information ikke tilgængelig