Kobberchlorid

Tilgængelighed

Det kemiske produkt kobberchlorid dihydrat med særlige specifikationer er tilgængeligt på efterspørgsel: kobberchlorid er sædvanligvis tilgængeligt.

Formel

CuCl2.2H2O

CAS Registry Number

10125-13-0

Spørg nu for et tilbud

Kobberchlorid

Fordeling af Kobberchlorid

Beskrivelse

information ikke tilgængelig

Udseende

Kobberchlorid foreligger som et krystallinsk blå-grønt pulver.

Opløselighed

Kobberchlorid er meget opløseligt i vand.

Anvendelser

Kobberchlorid anvendes som katalysator til organiske synteser.

Klassificering

Kobberchlorid er sundhedsfarligt ved indånding og ved nedsvælgning; det er irriterende for øjne, åndedrætssystem og hud.

Sikkerhed

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

Tekniske specifikationer leveres efter anmodning afhængigt af brugen: kobberchlorid er opbevaret i den originale emballage og i henhold til anvisningerne, der er anført i sikkerhedsdatabladet (SDB).

Synonymer

Kobberchlorid dihydrat