Natriumperiodat

Tilgængelighed

Det kemiske produkt natriumperiodat, natriummetaperiodat med særlige specifikationer er tilgængeligt på efterspørgsel: natriumperiodat er sædvanligvis tilgængeligt.

Formel

NaIO4

CAS Registry Number

7790-28-5

Spørg nu for et tilbud

Natriumperiodat

Fordeling af Natriumperiodat

Beskrivelse

information ikke tilgængelig

Udseende

natriumperiodat foreligger i form af fine hvide krystaller.

Opløselighed

natriummetaperiodat er opløseligt i vand og i syrer.

Anvendelser

Natriummetaperiodat anvendes som stærkt oxideringsmiddel i lægemiddelindustrien, til rengøring af skærme i serigrafisk trykning.

Klassificering

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 3, 14, 15.

Sikkerhed

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

Tekniske specifikationer leveres efter anmodning afhængigt af brugen: natriumperiodat er opbevaret i den originale emballage og i henhold til anvisningerne, der er anført i sikkerhedsdatabladet (SDB).

Synonymer

Natriumperiodat, natriummetaperiodat