Kaliumiodat FCC

Tilgængelighed

Det kemiske produkt kaliumiodat. med særlige specifikationer er tilgængeligt på efterspørgsel: kaliumiodat fcc er sædvanligvis tilgængeligt.

Formel

KIO3

CAS Registry Number

7758-05-6

Spørg nu for et tilbud

Kaliumiodat FCC

Fordeling af Kaliumiodat FCC

Beskrivelse

information ikke tilgængelig

Udseende

Kaliumiodat foreligger som farveløse krystaller eller som krystallinsk hvidt pulver.

Opløselighed

Kaliumiodat er godt opløselig i vand og i svovlsyre; det er uopløseligt i alkohol.

Anvendelser

Kaliumiodat anvendes som tilsætningsstof i fødevareindustrien, og som reagens på laboratorier.

Klassificering

Kaliumiodat kan medføre antænding af brandfarlige materialer, og det er sundhedsskadeligt ved nedsvælgning.

Sikkerhed

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

Tekniske specifikationer leveres efter anmodning afhængigt af brugen: kaliumiodat fcc er opbevaret i den originale emballage og i henhold til anvisningerne, der er anført i sikkerhedsdatabladet (SDB).

Synonymer

Kaliumiodat.