Kobberiodid

Tilgængelighed

Det kemiske produkt kobberiodid. kobber(i)iodid- dikobberiodid. med særlige specifikationer er tilgængeligt på efterspørgsel: kobberiodid er sædvanligvis tilgængeligt.

Formel

Cul

CAS Registry Number

7681-65-4

Fordeling af Kobberiodid

Beskrivelse

information ikke tilgængelig

Udseende

Kobberiodid. Kobber(I)iodid.Dikobberiodid.

Opløselighed

Kobberiodid er uopløseligt i vand.

Anvendelser

Kobberiodid anvendes som råstof til katalysatorer og især som katalysator i pletteringsindustrien.

Klassificering

Kobberiodid er irriterende for øjne, åndedrætssystem og hud; det er giftigt for organismer der lever i vandet og farligt for miljøet.

Sikkerhed

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

Tekniske specifikationer leveres efter anmodning afhængigt af brugen: kobberiodid er opbevaret i den originale emballage og i henhold til anvisningerne, der er anført i sikkerhedsdatabladet (SDB).

Synonymer

Kobberiodid. Kobber(I)iodid- Dikobberiodid.