Jod

Tilgængelighed

Jod er normalt tilgængeligt i tromler af 50 kg. Særlig emballage er tilgængelig efter anmodning. Todini certificerer, at produktet er opbevaret i den originale emballage i overensstemmelse med de betingelser, der er angivet i sikkerhedsdatabladet (SDB).

Formel

I2

CAS Registry Number

7553-56-2

Fordeling af Jod

Beskrivelse

information ikke tilgængelig

Udseende

Jod er et gråtonet-lilla granulat.

Opløselighed

Jod har vandopløselighed på 0,3 gr./ltr.

Anvendelser

Jod anvendes i den farmaceutiske, fotografiske og veterinære sektor.

Klassificering

Jod kan være skadeligt ved indtagelse eller indånding, det kan forårsage hud- og øjenirritation og kan genere luftvejene. Desuden er det meget giftig for vandlevende organismer. Anmod om sikkerhedsdatabladet (SDB) og læs punkterne 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15. Tekniske specifikationer leveres efter anmodning, afhængigt af brugen.

Sikkerhed

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

Tekniske specifikationer leveres efter anmodning afhængigt af brugen: jod er opbevaret i den originale emballage og i henhold til anvisningerne, der er anført i sikkerhedsdatabladet (SDB).

Synonymer

Iod metal