Kaliumiodid Feed

Tilgængelighed

Det kemiske produkt kaliumiodid.kaliumiodid usp. kaliumiodid acs. kaliumiodid feed grade. med særlige specifikationer er tilgængeligt på efterspørgsel: kaliumiodid feed er sædvanligvis tilgængeligt.

Formel

KI

CAS Registry Number

7681-11-0

Spørg nu for et tilbud

Kaliumiodid Feed

Fordeling af Kaliumiodid Feed

Beskrivelse

information ikke tilgængelig

Udseende

Kaliumiodid foreligger i form af pulver eller som hvide krystaller.

Opløselighed

Kaliumiodid er godt opløseligt i vand, i ethylalkohol og i methanol.

Anvendelser

Kaliumiodid anvendes som reagens i fotografiindustrien (kaliumiodid ACS) , som mikromineral i husdyrsektoren (kaliumiodid feed grade), som råstof i lægemiddelindustrien (kaliumiodid USP), og til fremstilling af plastpolymere (kaliumiodid USP i flager)

Klassificering

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 3, 14, 15.

Sikkerhed

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

Tekniske specifikationer leveres efter anmodning afhængigt af brugen: kaliumiodid feed er opbevaret i den originale emballage og i henhold til anvisningerne, der er anført i sikkerhedsdatabladet (SDB).

Synonymer

Kaliumiodid.Kaliumiodid USP. Kaliumiodid ACS. Kaliumiodid feed grade.