Natriumiodid USP

Tilgængelighed

Det kemiske produkt natriumiodid med særlige specifikationer er tilgængeligt på efterspørgsel: natriumiodid usp er sædvanligvis tilgængeligt.

Formel

NaI

CAS Registry Number

7681-82-5

Spørg nu for et tilbud

Natriumiodid USP

Fordeling af Natriumiodid USP

Beskrivelse

information ikke tilgængelig

Udseende

Natriumiodid foreligger som krystaller eller som krystallinsk pulver der gulner ved kontakt med luften, som følge af iodets udvikling.

Opløselighed

Natriumiodid er opløseligt i vand og i forskellige organiske opløsningsmidler, som alifatiske alkoholer eller benzylalkohol og glycerin.

Anvendelser

Natriumiodid anvendes som råstof i lægemiddelindustrien og i fotografiindustrien, og som råstof i husdyrsektoren.

Klassificering

Natriumiodid er ikke underkastet mærkningskrav, men det tilrådes at overholde sikkerhedsforskrifterne.

Sikkerhed

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

Tekniske specifikationer leveres efter anmodning afhængigt af brugen: natriumiodid usp er opbevaret i den originale emballage og i henhold til anvisningerne, der er anført i sikkerhedsdatabladet (SDB).

Synonymer

Natriumiodid