Natriumiodid

Tilgængelighed

Det kemiske produkt natriumiodid med særlige specifikationer er tilgængeligt på efterspørgsel: natriumiodid er sædvanligvis tilgængeligt.

Formel

NaIO3

CAS Registry Number

7681-55-2

Fordeling af Natriumiodid

Beskrivelse

information ikke tilgængelig

Udseende

Natriumiodid foreligger som et hvidt krystallinsk pulver.

Opløselighed

Natriumiodid er opløseligt i vand og i acetone.

Anvendelser

Natriumiodat anvendes hovedsagligt i medicinsektoren og som desinficeringsmiddel.

Klassificering

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 3, 14, 15.

Sikkerhed

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

Tekniske specifikationer leveres efter anmodning afhængigt af brugen: natriumiodid er opbevaret i den originale emballage og i henhold til anvisningerne, der er anført i sikkerhedsdatabladet (SDB).

Synonymer

Natriumiodid