Vandfrit Calciumiodat

Tilgængelighed

Det kemiske produkt vandfrit calciumiodat. med særlige specifikationer er tilgængeligt på efterspørgsel: vandfrit calciumiodat er sædvanligvis tilgængeligt.

Formel

Ca(IO3)2

CAS Registry Number

7789-80-2

Spørg nu for et tilbud

Vandfrit Calciumiodat

Fordeling af Vandfrit Calciumiodat

Beskrivelse

information ikke tilgængelig

Udseende

Calciumiodat er et krystallinsk hvidt pulver.

Opløselighed

Calciumiodat er opløseligt i vand og i salpetersyre men ikke opløseligt i ethylalkohol.

Anvendelser

Calciumiodat anvendes som mikromineral i husdyrsektoren.

Klassificering

Calciumiodat er irriterende for øjne; ved kontakt med huden har det allergene virkninger. Calciumiodat forårsager lungestase, og kan ved nedsvælgning forårsage kvalme, diarré, mavesmerter, krampeanfald og reduktion af blodtrykket.

Sikkerhed

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

Tekniske specifikationer leveres efter anmodning afhængigt af brugen: vandfrit calciumiodat er opbevaret i den originale emballage og i henhold til anvisningerne, der er anført i sikkerhedsdatabladet (SDB).

Synonymer

vandfrit calciumiodat.