Zinkselenit

Tilgængelighed

Det kemiske produkt zinkselenit. med særlige specifikationer er tilgængeligt på efterspørgsel: zinkselenit er sædvanligvis tilgængeligt.

Formel

ZnSeO3

CAS Registry Number

13597-46-1

Fordeling af Zinkselenit

Beskrivelse

information ikke tilgængelig

Udseende

Zinkselenit foreligger som et hvidt lugtfrit pulver

Opløselighed

Zinkselenit er uopløseligt i vand

Anvendelser

Zinkselenit anvendes som råstof til farvning/affarvning af glas.

Klassificering

Zinkselenit er sundhedsfarligt ved indånding og ved nedsvælgning. Der er risiko for kumulative virkninger; det er meget giftigt for organismer, der lever i vand og det kan medføre negative effekter i lang sigt for vandmiljøet

Sikkerhed

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

Tekniske specifikationer leveres efter anmodning afhængigt af brugen: zinkselenit er opbevaret i den originale emballage og i henhold til anvisningerne, der er anført i sikkerhedsdatabladet (SDB).

Synonymer

Zinkselenit.