Selendioxid

Tilgængelighed

Det kemiske produkt selen dioxid, dioxid af selen, selendioxid. med særlige specifikationer er tilgængeligt på efterspørgsel: selendioxid er sædvanligvis tilgængeligt.

Formel

SeO2

CAS Registry Number

7446-08-4

Fordeling af Selendioxid

Beskrivelse

information ikke tilgængelig

Udseende

Hvidt krystallinsk fast stof.

Opløselighed

Selendioxid har en udmærket opløsningsevne i vand.

Anvendelser

Selendioxid anvendes som katalysator i pletteringsindustrien og som råstof til udvinding af mangan.

Klassificering

Selendioxid er sundhedsfarligt ved indånding og nedsvælgning; det er farligt for kumulative virkninger; det er meget giftigt for organismer, der lever i vandet, og medfører i lang sigt negative virkninger.

Sikkerhed

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

Tekniske specifikationer leveres efter anmodning afhængigt af brugen: selendioxid er opbevaret i den originale emballage og i henhold til anvisningerne, der er anført i sikkerhedsdatabladet (SDB).

Synonymer

Selen dioxid, dioxid af selen, selendioxid.