Selenmetal Pulver (99,5%)

Tilgængelighed

Selen findes i naturen, især i sammensætning med svovl. Det fremligger i forskellige former: Som fast stof, flydende eller i form af gas.

Formel

Se

CAS Registry Number

7782-49-2

Spørg nu for et tilbud

Selenmetal Pulver (99,5%)

Fordeling af Selenmetal Pulver (99,5%)

Beskrivelse

information ikke tilgængelig

Udseende

Selenpulver foreligger som et krystallinsk gråt/sort pulver og det er lugtfrit.

Opløselighed

Selenpulver er ikke ret opløseligt i vand.

Anvendelser

Selenpulver er vidt udbredt i elektronikudstyr- keramik- og glasindustrien.

Klassificering

Anmod om sikkerhedsdatablad og tilkald de lokale myndigheder. Selenpulver er farligt i tilfælde af indånding og nedsvælgning, og hvis det kommer i kontakt med hud og øjne.

Sikkerhed

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

Tekniske specifikationer leveres efter anmodning afhængigt af brugen: selenmetal pulver (99,5%) er opbevaret i den originale emballage og i henhold til anvisningerne, der er anført i sikkerhedsdatabladet (SDB).

Synonymer

Selen, selenmetal