Bariumselenit

Tilgængelighed

Det kemiske produkt bariumselenit. selenit af barium med særlige specifikationer er tilgængeligt på efterspørgsel: bariumselenit er sædvanligvis tilgængeligt.

Formel

BaSeO3

CAS Registry Number

13718-59-7

Spørg nu for et tilbud

Bariumselenit

Fordeling af Bariumselenit

Beskrivelse

information ikke tilgængelig

Udseende

Bariumselenit foreligger som et hvidt krystallinsk pulver.

Opløselighed

Bariumselenit er ikke ret opløseligt i vand.

Anvendelser

Bariumselenit anvendes som råstof til farvning/affarvning af glas. I det tilfælde det anvendes i store mængder, har glas fremstillet med bariumselenit, en høj brydningsindeks.

Klassificering

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 3, 14, 15.

Sikkerhed

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

Tekniske specifikationer leveres efter anmodning afhængigt af brugen: bariumselenit er opbevaret i den originale emballage og i henhold til anvisningerne, der er anført i sikkerhedsdatabladet (SDB).

Synonymer

Bariumselenit. Selenit af barium