Natriumselenat

Tilgængelighed

Det kemiske produkt natriumselenat, natriumtetraoxidoselenat. med særlige specifikationer er tilgængeligt på efterspørgsel: natriumselenat er sædvanligvis tilgængeligt.

Formel

Na2SeO4

CAS Registry Number

13410-01-0

Spørg nu for et tilbud

Natriumselenat

Fordeling af Natriumselenat

Beskrivelse

information ikke tilgængelig

Udseende

Natriumselenat foreligger som et hvidt og lugtfrit pulver.

Opløselighed

Natriumselenat er opløseligt i vand.

Anvendelser

Natriumselenat er et salt af selenatsyre. Det tilsættes gødninger for at berige dyrkningerne med selenium. En af de første anvendelser af natriumselenat var inden for glasindustrien.

Klassificering

FDA og det europæiske fællesskab betegner natriumselenat som et giftigt stof, især i tilfælde af nedsvælgning eller indånding. Test på rotter har bevist, at en dose på 1,6 mg/kg kan medføre død. Kronisk udsættelse for natriumselenat kan medføre alvorlge skader på lunger, nyrer og lever.

Sikkerhed

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

Tekniske specifikationer leveres efter anmodning afhængigt af brugen: natriumselenat er opbevaret i den originale emballage og i henhold til anvisningerne, der er anført i sikkerhedsdatabladet (SDB).

Synonymer

Natriumselenat, natriumtetraoxidoselenat.