Selenmetal Pulver (99,9%)

Tilgængelighed

Det kemiske produkt selen, selenmetal med særlige specifikationer er tilgængeligt på efterspørgsel: selenmetal pulver (99,9%) er sædvanligvis tilgængeligt.

Formel

Se

CAS Registry Number

7782-49-2

Spørg nu for et tilbud

Selenmetal Pulver (99,9%)

Fordeling af Selenmetal Pulver (99,9%)

Beskrivelse

information ikke tilgængelig

Udseende

Selenpulver foreligger som et krystallinsk gråt/sort pulver og det er lugtfrit.

Opløselighed

Selenpulver er ikke ret opløseligt i vand.

Anvendelser

Selenpulver er vidt udbredt i elektronikudstyr- keramik- og glasindustrien.

Klassificering

Selenpulver er sundhedsskadeligt ved indånding og ved nedsvælgning og i tilfælde af kontakt med hud og øjne.

Sikkerhed

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

Tekniske specifikationer leveres efter anmodning afhængigt af brugen: selenmetal pulver (99,9%) er opbevaret i den originale emballage og i henhold til anvisningerne, der er anført i sikkerhedsdatabladet (SDB).

Synonymer

Selen, selenmetal