Natriumselenit (45%)

Tilgængelighed

Det kemiske produkt natriumselenit med særlige specifikationer er tilgængeligt på efterspørgsel: natriumselenit (45%) er sædvanligvis tilgængeligt.

Formel

Na2SeO3

CAS Registry Number

10102-18-8

Spørg nu for et tilbud

Natriumselenit (45%)

Fordeling af Natriumselenit (45%)

Beskrivelse

information ikke tilgængelig

Udseende

Natriumselenit foreligger som et hvidt krystallinsk fast stof.

Opløselighed

Natriumselenit er opløseligt i vand men uopløseligt i ethanol.

Anvendelser

Natriumselenit anvendes til farvning/affarvning af glas, og bruges desuden i husdyrsektoren.

Klassificering

Natriumselenit er sundhedsfarligt ved indånding og ved nedsvælgning; det er meget giftigt for organismer, der lever i vandet og medfører negative virkninger for vandmiljøet i lang sigt.

Sikkerhed

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

Tekniske specifikationer leveres efter anmodning afhængigt af brugen: natriumselenit (45%) er opbevaret i den originale emballage og i henhold til anvisningerne, der er anført i sikkerhedsdatabladet (SDB).

Synonymer

Natriumselenit