Koboltsulfat

Tilgængelighed

Det kemiske produkt kobolt(ii)sulfat heptahydrat. med særlige specifikationer er tilgængeligt på efterspørgsel: koboltsulfat er sædvanligvis tilgængeligt.

Formel

Co(SO4).7H2O

CAS Registry Number

10026-24-1

Fordeling af Koboltsulfat

Beskrivelse

information ikke tilgængelig

Udseende

Koboltsulfat heptahydrat foreligger i form af røde krystaller.

Opløselighed

Koboltsulfat er opløseligt i vand og i ethyl- og methylalkoholer.

Anvendelser

Koboltsulfat anvendes som råstof til katalysatorerer og som råstof i den kemiske industri. Koboltsulfat er desuden meget anvendt i pletteringsindustrien og også til fremstilling af pigmenter til keramik.

Klassificering

Koboltsulfat er farligt for miljøet; sundhedsfarligt ved nedsvælgning: det kan medføre sensibilisering ved indånding og ved kontakt med huden: kræftfremkaldende ved indånding: meget giftigt for organismer, der lever i vandet med virkninger i lang sigt.

Sikkerhed

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

Tekniske specifikationer leveres efter anmodning afhængigt af brugen: koboltsulfat er opbevaret i den originale emballage og i henhold til anvisningerne, der er anført i sikkerhedsdatabladet (SDB).

Synonymer

Kobolt(II)sulfat heptahydrat.