Koboltcarbonat

Tilgængelighed

Det kemiske produkt koboltcarbonat med særlige specifikationer er tilgængeligt på efterspørgsel: koboltcarbonat er sædvanligvis tilgængeligt.

Formel

CoCO3

CAS Registry Number

513-79-1

Spørg nu for et tilbud

Koboltcarbonat

Fordeling af Koboltcarbonat

Beskrivelse

information ikke tilgængelig

Udseende

Koboltcarbonat foreligger som et violet pulver.

Opløselighed

Koboltcarbonat er ikke opløseligt i vand og i ammoniak; det har derimod en god opløsningsevne i syrer.

Anvendelser

koboltcarbonat anvendes som mikromineral i husdyrsektoren; som råstof til fremstilling af pigmenter og af katalysatorer.

Klassificering

Koboltcarbonat er sundhedsskadeligt ved nedsvælgning, og risikerer at medføre sensibilisering ved indånding og ved kontakt med huden.

Sikkerhed

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

Tekniske specifikationer leveres efter anmodning afhængigt af brugen: koboltcarbonat er opbevaret i den originale emballage og i henhold til anvisningerne, der er anført i sikkerhedsdatabladet (SDB).

Synonymer

Koboltcarbonat