Koboltnitrat

Tilgængelighed

Det kemiske produkt koboltnitrat(ii) hexahydrat. koboltdinitrat hexahydrat. med særlige specifikationer er tilgængeligt på efterspørgsel: koboltnitrat er sædvanligvis tilgængeligt.

Formel

Co(NO3)2.6H2O

CAS Registry Number

10026-22-9

Fordeling af Koboltnitrat

Beskrivelse

information ikke tilgængelig

Udseende

Koboltnitrat hexahydrat foreligger som røde-orangefarvede flager.

Opløselighed

Koboltnitrat hexahydrat er opløseligt i alkohol, acetone, ethanol og ammoniak.

Anvendelser

Koboltnitrat er salpetersyrens kobolt(II)salt. Ved omgivende temperatur foreligger det som et rødt-brunt fast stof med en svag lugt. Det er i stand til at krystallisere som hexahydrat. Det er en giftig og allergifremkaldende forbindelse. Koboltnitrat anvendes som katalysator; til metallernes overfladebehandling og som pigment i keramik.

Klassificering

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 3, 14, 15.

Sikkerhed

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

Tekniske specifikationer leveres efter anmodning afhængigt af brugen: koboltnitrat er opbevaret i den originale emballage og i henhold til anvisningerne, der er anført i sikkerhedsdatabladet (SDB).

Synonymer

Koboltnitrat(II) hexahydrat. Koboltdinitrat hexahydrat.