Kobolt Metal

Tilgængelighed

Det kemiske produkt kobolt metal med særlige specifikationer er tilgængeligt på efterspørgsel: kobolt metal er sædvanligvis tilgængeligt.

Formel

Co

CAS Registry Number

7440-48-4

Fordeling af Kobolt Metal

Beskrivelse

Udseende

Kobolt er et metal med grå-stål farve. Koboltopløsninger er karakteristiske, og ændrer farve fra lyseblåt til rosa efter opløsning i vand.

Opløselighed

Kobolt har en god opløsningsevne i mineralske salte.

Anvendelser

Kobolt er et hårdt metal, er har en god formbarhed efter opvarmning. Kobolt er meget udbredt i naturen, og det foreligger altid i sammensætning med andre metaller. Kobolt anvendes til Fremstilling af legeringer og ståle.

Klassificering

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 3, 14, 15.

Sikkerhed

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

Tekniske specifikationer leveres efter anmodning afhængigt af brugen: kobolt metal er opbevaret i den originale emballage og i henhold til anvisningerne, der er anført i sikkerhedsdatabladet (SDB).

Synonymer

Kobolt metal