Koboltacetat

Tilgængelighed

Det kemiske produkt tetrahydrat koboltacetat(ii) med særlige specifikationer er tilgængeligt på efterspørgsel: koboltacetat er sædvanligvis tilgængeligt.

Formel

Co(C2H3O2)2.4H2O

CAS Registry Number

6147-53-1

Fordeling af Koboltacetat

Beskrivelse

information ikke tilgængelig

Udseende

Tetrahydrat koboltacetat foreligger i form af krystaller med en rosa-rødagtig farve.

Opløselighed

Tetrahydrat koboltacetat har en god opløsningsevne i vand, syrer, alkoholer.

Anvendelser

Koboltacetat anvendes til frestilling af malinger; det anvendes til elektronikudstyr til anodisering og som katalysator

Klassificering

Koboltacetat er sundhedsskadeligt ved nedsvælgning, og risikerer at medføre sensibilisering ved indånding og ved kontakt med huden.

Sikkerhed

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

Tekniske specifikationer leveres efter anmodning afhængigt af brugen: koboltacetat er opbevaret i den originale emballage og i henhold til anvisningerne, der er anført i sikkerhedsdatabladet (SDB).

Synonymer

Tetrahydrat koboltacetat(II)