Koboltchlorid

Tilgængelighed

Det kemiske produkt hexahydratiseret koboltchlorid(ii), hexahydratiseret koboltdichlorid med særlige specifikationer er tilgængeligt på efterspørgsel: koboltchlorid er sædvanligvis tilgængeligt.

Formel

CoCl2.6H2O

CAS Registry Number

7791-13-1

Spørg nu for et tilbud

Koboltchlorid

Fordeling af Koboltchlorid

Beskrivelse

information ikke tilgængelig

Udseende

Hexahydratiseret koboltchlorid er et rødt krystallinsk pulver.

Opløselighed

Hexahydratiseret koboltchlorid har en god opløsningsevne i vand og alkoholer.

Anvendelser

Koboltchlorid anvendes som råvare til katalysatorer og til fremstilling af pigmenter i keramikindustrien. Det anvendes desuden til metallernes overfladebehandling.

Klassificering

Koboltchlorid er kræftfremkaldende ved nedsvælgning; det risikerer at medføre sensibilisering ved indånding og ved kontakt med huden; det er farligt for miljøet; det er meget giftigt for organismer, der lever i vand.

Sikkerhed

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

Tekniske specifikationer leveres efter anmodning afhængigt af brugen: koboltchlorid er opbevaret i den originale emballage og i henhold til anvisningerne, der er anført i sikkerhedsdatabladet (SDB).

Synonymer

Hexahydratiseret koboltchlorid(II), hexahydratiseret koboltdichlorid