Kobolthydroxid

Tilgængelighed

Det kemiske produkt kobolt dihydroxid, kobolthydroxid med særlige specifikationer er tilgængeligt på efterspørgsel: kobolthydroxid er sædvanligvis tilgængeligt.

Formel

Co(OH)2

CAS Registry Number

21041-93-0

Spørg nu for et tilbud

Kobolthydroxid

Fordeling af Kobolthydroxid

Beskrivelse

information ikke tilgængelig

Udseende

Kobolthydroxid foreligger som firkantede krystaller af en rosa-rød farve.

Opløselighed

Kobolthydroxid er ikke opløseligt i vand, men opløseligt i syrer.

Anvendelser

Kobolthydroxid anvendes som råstof til fremstilling af batterier, katalysatorer og metalsæber. Kobolthydroxid anvendes desuden som sikkativ til malinger og til fremstilling af pigmenter.

Klassificering

Kobolthydroxid er sundhedsskadeligt ved nedsvælgning og risikerer at medføre sensibilisering ved indånding og ved kontakt med huden.

Sikkerhed

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

Tekniske specifikationer leveres efter anmodning afhængigt af brugen: kobolthydroxid er opbevaret i den originale emballage og i henhold til anvisningerne, der er anført i sikkerhedsdatabladet (SDB).

Synonymer

Kobolt dihydroxid, kobolthydroxid