Lithiumnitrat

Tilgængelighed

Det kemiske produkt lithiumnitrat med særlige specifikationer er tilgængeligt på efterspørgsel: lithiumnitrat er sædvanligvis tilgængeligt.

Formel

LiNO3

CAS Registry Number

7790-69-4

Spørg nu for et tilbud

Lithiumnitrat

Fordeling af Lithiumnitrat

Beskrivelse

information ikke tilgængelig

Udseende

Lithiumnitrat foreligger som et lugtfrit hvidt fast stof.

Opløselighed

Lithiumnitrat er godt opløseligt i vand.

Anvendelser

Lithiumnitrat anvendes som katalysator

Klassificering

Lithiumnitrat risikerer at antænde brandfarlige materialer.

Sikkerhed

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

Tekniske specifikationer leveres efter anmodning afhængigt af brugen: lithiumnitrat er opbevaret i den originale emballage og i henhold til anvisningerne, der er anført i sikkerhedsdatabladet (SDB).

Synonymer

Lithiumnitrat