Lithiummetal

Tilgængelighed

Det kemiske produkt lithiummetal med særlige specifikationer er tilgængeligt på efterspørgsel: lithiummetal er sædvanligvis tilgængeligt.

Formel

Li

CAS Registry Number

7439-93-2

Fordeling af Lithiummetal

Beskrivelse

information ikke tilgængelig

Udseende

Lithium er et hvidt-sølvagtigt metal.

Opløselighed

Lithium smelter langsomt under virkning af fortyndede syrer.

Anvendelser

Lithium foreligger ikke i naturen i fri stand, men findes derimod i forskellige mineraler. Elementær lithium har et hvidt-sølvagtigt udseende og, i modsætning til natrium der reagerer voldsomt, eksploderer lithium ikke i kontakt med vand. Som metal, anvendes lithium i nuklear område og i lægemiddelindustrien til C-vitamin syntesen; derimod finder lithiumforbindelserne anvendelse hovedsagligt i keramik-, glas-, plast- og nuklearindustrien.

Klassificering

Lithiummetallets reaktion med vand frigiver gas; det er let antændeligt, forårsager forbrændinger og er korrosivt.

Sikkerhed

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

Tekniske specifikationer leveres efter anmodning afhængigt af brugen: lithiummetal er opbevaret i den originale emballage og i henhold til anvisningerne, der er anført i sikkerhedsdatabladet (SDB).

Synonymer

Lithiummetal