Lithiumhydroxid

Tilgængelighed

Det kemiske produkt monohydreret lithiumhydroxid. med særlige specifikationer er tilgængeligt på efterspørgsel: lithiumhydroxid er sædvanligvis tilgængeligt.

Formel

LiOH.H2O

CAS Registry Number

1310-66-3

Spørg nu for et tilbud

Lithiumhydroxid

Fordeling af Lithiumhydroxid

Beskrivelse

information ikke tilgængelig

Udseende

Lithiumhydroxid foreligger som små farveløse krystaller.

Opløselighed

Lithiumhydroxid er godt opløseligt i vand, men svagt opløseligt i alkohol og uopløseligt i ether.

Anvendelser

Lithiumhydroxid anvendes til fabrikation af lithiumsalte; som katalysator i forestringsreaktioner og til at fremstille alkaline batterier.

Klassificering

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 3, 14, 15.

Sikkerhed

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

Tekniske specifikationer leveres efter anmodning afhængigt af brugen: lithiumhydroxid er opbevaret i den originale emballage og i henhold til anvisningerne, der er anført i sikkerhedsdatabladet (SDB).

Synonymer

Monohydreret lithiumhydroxid.