Lithiumfluorid

Tilgængelighed

Det kemiske produkt lithiumfluorid med særlige specifikationer er tilgængeligt på efterspørgsel: lithiumfluorid er sædvanligvis tilgængeligt.

Formel

LiF

CAS Registry Number

7789-24-4

Spørg nu for et tilbud

Lithiumfluorid

Fordeling af Lithiumfluorid

Beskrivelse

information ikke tilgængelig

Udseende

Lithiumfluorid foreligger som et hvidt krystallinsk pulver.

Opløselighed

Lithiumfluorid er svagt opløseligt i vand.

Anvendelser

Lithiumfluorid anvendes som bindemiddel til svejsning og til svejseteknikker. Det bruges som smeltemiddel til glas, keramik og lak, og det er desuden et råstof til optiske linser og prismer.

Klassificering

Lithiumflorid er giftigt ved nedsvælgning og irriterende for øjne, åndedrætssystem og hud.

Sikkerhed

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

Tekniske specifikationer leveres efter anmodning afhængigt af brugen: lithiumfluorid er opbevaret i den originale emballage og i henhold til anvisningerne, der er anført i sikkerhedsdatabladet (SDB).

Synonymer

Lithiumfluorid