Lithiummolybdat

Tilgængelighed

Særlig emballage er tilgængelig efter anmodning. Todini certificerer, at produktet er opbevaret i den originale emballage i overensstemmelse med de betingelser, der er angivet i sikkerhedsdatabladet (SDB).

Formel

Li2MoO4

CAS Registry Number

13568-40-6

Spørg nu for et tilbud

Lithiummolybdat

Fordeling af Lithiummolybdat

Beskrivelse

information ikke tilgængelig

Udseende

Lithiummolybdat foreligger i form af hvidt pulver.

Opløselighed

Lithiummolybdat er meget godt opløseligt i vand.

Anvendelser

Lithiummolybdat anvendes som korrosionsinhibitor.

Klassificering

Hvis det ikke anvendes korrekt, kan lithiummolybdat forurene miljøet. Lithiummolybdat kan være særligt skadeligt for vandet, det må derfor ikke udledes i vandløb. Anmod om sikkerhedsdatabladet (SDB) og læs punkterne 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15. Tekniske specifikationer leveres efter anmodning afhængigt af brugen.

Sikkerhed

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

Tekniske specifikationer leveres efter anmodning afhængigt af brugen: lithiummolybdat er opbevaret i den originale emballage og i henhold til anvisningerne, der er anført i sikkerhedsdatabladet (SDB).

Synonymer

Dilithiummolybdat.