Lithiumacetat

Tilgængelighed

Det kemiske produkt lithiumacetat dihydrat med særlige specifikationer er tilgængeligt på efterspørgsel: lithiumacetat er sædvanligvis tilgængeligt.

Formel

CH3COOLI.2H2O

CAS Registry Number

6108-17-4

Spørg nu for et tilbud

Lithiumacetat

Fordeling af Lithiumacetat

Beskrivelse

information ikke tilgængelig

Udseende

Lithiumacetat er et hvidt fast stof

Opløselighed

Lithiumacetat er opløseligt i vand

Anvendelser

Lithiumacetat anvendes som katalysator til organiske reaktioner.

Klassificering

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 3, 14, 15.

Sikkerhed

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

Tekniske specifikationer leveres efter anmodning afhængigt af brugen: lithiumacetat er opbevaret i den originale emballage og i henhold til anvisningerne, der er anført i sikkerhedsdatabladet (SDB).

Synonymer

Lithiumacetat dihydrat