Wolframcarbid

Tilgængelighed

Det kemiske produkt wolframcarbider med særlige specifikationer er tilgængeligt på efterspørgsel: wolframcarbid er sædvanligvis tilgængeligt.

Formel

WC, W2C

CAS Registry Number

12070-12-1

Spørg nu for et tilbud

Wolframcarbid

Fordeling af Wolframcarbid

Beskrivelse

information ikke tilgængelig

Udseende

Wolframcarbider foreligger som et lugtfrit pulver med en grå/sort farve.

Opløselighed

Wolframcarbider er uopløselige i vand med angribes let af en blanding af salpetersyre og af hydrogenfluoridsyre.

Anvendelser

Der er to carbider, som wolfram danner sammen med carbon: Monowolfram carbid og wolframcarbid. Disse to elementer fremstilles sædvanligvis med metallet i pulver. Wolframcarbider anvendes i forskellige sektorer, bl.a.: Metallernes overfladebehandling og svejsning.

Klassificering

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 3, 14, 15.

Sikkerhed

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

Tekniske specifikationer leveres efter anmodning afhængigt af brugen: wolframcarbid er opbevaret i den originale emballage og i henhold til anvisningerne, der er anført i sikkerhedsdatabladet (SDB).

Synonymer

wolframcarbider