Phosphorwolframsyre

Tilgængelighed

Det kemiske produkt phosphorwolframsyre med særlige specifikationer er tilgængeligt på efterspørgsel: phosphorwolframsyre er sædvanligvis tilgængeligt.

Formel

H3PW12O40 xH2O

CAS Registry Number

12501-23-4

Spørg nu for et tilbud

Phosphorwolframsyre

Fordeling af Phosphorwolframsyre

Beskrivelse

information ikke tilgængelig

Udseende

Phosphorwolframsyren har en farve der ændrer fra hvid til gul-grønlig.

Opløselighed

Phosphorwolframsyre er opløselig i vand og i organiske polære opløsninger, som ethanol.

Anvendelser

Phosphorwolframsyre (PWS) foreligger sædvanligvis i dihydreret form. Det er en ethanolopløsning af phosphorwolframsyre anvendt i biologi. Phosphorwolframsyre anvendes som råstof til katalysatorer.

Klassificering

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 3, 14, 15.

Sikkerhed

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

Tekniske specifikationer leveres efter anmodning afhængigt af brugen: phosphorwolframsyre er opbevaret i den originale emballage og i henhold til anvisningerne, der er anført i sikkerhedsdatabladet (SDB).

Synonymer

Phosphorwolframsyre