Wolframtrioxid

Tilgængelighed

Det kemiske produkt wolframtrioxid. wolframtrioxid fint gult. med særlige specifikationer er tilgængeligt på efterspørgsel: wolframtrioxid er sædvanligvis tilgængeligt.

Formel

WO3

CAS Registry Number

1314-35-8

Spørg nu for et tilbud

Wolframtrioxid

Fordeling af Wolframtrioxid

Beskrivelse

information ikke tilgængelig

Udseende

Wolframtrioxid er et fint gult pulver.

Opløselighed

Wolframtrioxid er uopløseligt i vand.

Anvendelser

Wolframtrioxid anvendes som pigment i keramik.

Klassificering

Wolframtrioxid er moderat farligt ved nedsvælgning.

Sikkerhed

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

Tekniske specifikationer leveres efter anmodning afhængigt af brugen: wolframtrioxid er opbevaret i den originale emballage og i henhold til anvisningerne, der er anført i sikkerhedsdatabladet (SDB).

Synonymer

Wolframtrioxid. Wolframtrioxid fint gult.