Metawolframatammonium

Tilgængelighed

Det kemiske produkt ammoniummetawolframat med særlige specifikationer er tilgængeligt på efterspørgsel: metawolframatammonium er sædvanligvis tilgængeligt.

Formel

H4N.1/6H2O40W12

CAS Registry Number

12028-48-7

Spørg nu for et tilbud

Metawolframatammonium

Fordeling af Metawolframatammonium

Beskrivelse

information ikke tilgængelig

Udseende

Hvidt-gråt krystallinsk pulver, lugtfrit

Opløselighed

Stærkt opløseligt i vand: >1,000 g/l ved 20 °C

Anvendelser

Metawolframatammonium, også kendt som AMT er et kemisk stof baseret på wolframat i form af hydrerede, stærkt opløselige krystaller. Anvendes hovedsagligt som råstof til fremstilling af katalysatorer der indeholder wolfram til mange forskellige oxidations-, hydroxyl-, hydrogenerings- og polymeriseringsreaktioner.

Klassificering

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 3, 14, 15.

Sikkerhed

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

Tekniske specifikationer leveres efter anmodning afhængigt af brugen: metawolframatammonium er opbevaret i den originale emballage og i henhold til anvisningerne, der er anført i sikkerhedsdatabladet (SDB).

Synonymer

Ammoniummetawolframat