Wolframsyre

Tilgængelighed

Det kemiske produkt wolframsyre. tungstensyre. med særlige specifikationer er tilgængeligt på efterspørgsel: wolframsyre er sædvanligvis tilgængeligt.

Formel

H2W04

CAS Registry Number

7783-03-1

Fordeling af Wolframsyre

Beskrivelse

information ikke tilgængelig

Udseende

Wolframsyre foreligger som et gult amorft pulver eller med en gul-gråagtig farve.

Opløselighed

Wolframsyren er uopløselig i vand og i syrer, med undtagelse af fluorbrintesyre; derimod er den godt opløselig i koncentrerede opløsninger af alkaliske hydroxider og i ammoniak.

Anvendelser

Wolframsyre kan fremstilles ved nedbrydning af et mineral der indeholder calciumwolframat med saltsyre. Wolframsyre anvendes i tekstilindustrien, til fremstilling af wolframtråde, til plastmaterialer og til pigmenter.

Klassificering

Wolframsyre er irriterende for øjne og hud.

Sikkerhed

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

Tekniske specifikationer leveres efter anmodning afhængigt af brugen: wolframsyre er opbevaret i den originale emballage og i henhold til anvisningerne, der er anført i sikkerhedsdatabladet (SDB).

Synonymer

Wolframsyre. Tungstensyre.