Zinknaphthenat

Tilgængelighed

Zinknaphthenat fås normalt i forskellige koncentrationer: 8% – 10% – 11.5% – 12% (Zn). Zinknaphthenat er typisk tilgængeligt i tønder (200 l), IBC’er (1000 l) eller løsvægt. Særlig emballering er tilgængelig efter anmodning.

Formel

information ikke tilgængelig

CAS Registry Number

84418-50-8

Spørg nu for et tilbud

Zinknaphthenat

Fordeling af Zinknaphthenat

Beskrivelse

Zinknaphthenat er et naphthen-komplekst fedtstof baseret på mineralolier. Zinknaphthenat har korrosionsbeskyttende, rensende og stabiliserende egenskaber

Udseende

Zinknaphthenat fremstår som en gul-orange væske.

Opløselighed

ikke tilgængelig

Anvendelser

Zinknaphthenat anvendes som tilsætningsstof og også som smøremiddel i adskillige industrielle processer.

Klassificering

Zinknaphthenat kan fremkalde allergiske hudreaktioner. Det forårsager alvorlig øjenirritation. Zinknaphthenat er skadeligt for vandlevende organismer og har langvarige virkninger.

Sikkerhed

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

Tekniske specifikationer leveres efter anmodning afhængigt af brugen: zinknaphthenat er opbevaret i den originale emballage og i henhold til anvisningerne, der er anført i sikkerhedsdatabladet (SDB).

Synonymer

information ikke tilgængelig