Zink Pulver

Tilgængelighed

Det kemiske produkt zink superfint pulver med særlige specifikationer er tilgængeligt på efterspørgsel: zink pulver er sædvanligvis tilgængeligt.

Formel

Zn

CAS Registry Number

7440-66-6

Fordeling af Zink Pulver

Beskrivelse

information ikke tilgængelig

Udseende

Zink er et mørkegråt pulver.

Opløselighed

information ikke tilgængelig

Anvendelser

Zink finder anvendelse som reduktionsmiddel i organisk kemi, i hydrometalllurgiindustrien, som rustfjerner i malingsindustrien.

Klassificering

Zink pulver reagerer voldsomt med vand.

Sikkerhed

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

Tekniske specifikationer leveres efter anmodning afhængigt af brugen: zink pulver er opbevaret i den originale emballage og i henhold til anvisningerne, der er anført i sikkerhedsdatabladet (SDB).

Synonymer

Zink superfint pulver