Zinkoxid

Tilgængelighed

Det kemiske produkt zinkoxid. zinkoxid grønt. med særlige specifikationer er tilgængeligt på efterspørgsel: zinkoxid er sædvanligvis tilgængeligt.

Formel

ZnO

CAS Registry Number

1314-222-5

Fordeling af Zinkoxid

Beskrivelse

information ikke tilgængelig

Udseende

Zinkoxid er et hvidt pulver der efter opvarmning bliver gult.

Opløselighed

Zinkoxid har en god opløsningsevne i ammoniak og i eddikesyre, men det er uopløseligt i vand og i ethylalkohol.

Anvendelser

Zinkoxid anvendes i gummiindustrien, i odontologi og som antiseptisk middel til fremstilling af pomader eller pulvere. Zinkoxid finder også anvendelse som råstof til fremstilling af pigmenter til keramik og til fritter samt i landbrugssektoren.

Klassificering

Zinkoxid er moderat irriterende for huden ved forlænget kontakt, med symptomer af allergisk dermatitis.

Sikkerhed

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

Tekniske specifikationer leveres efter anmodning afhængigt af brugen: zinkoxid er opbevaret i den originale emballage og i henhold til anvisningerne, der er anført i sikkerhedsdatabladet (SDB).

Synonymer

Zinkoxid. Zinkoxid grønt.