Zinkchlorid

Tilgængelighed

Zinkchlorid er normalt tilgængeligt i sække à 25 kg. Todini certificerer, at produktet er opbevaret i den originale emballage og i henhold til anvisningerne, der er anført i sikkerhedsdatabladet (SDB). Der er muligt at levere særlig emballage efter anmodn

Formel

ZnCl2

CAS Registry Number

7646-85-7

Fordeling af Zinkchlorid

Beskrivelse

information ikke tilgængelig

Udseende

Hvidt krystallinsk pulver.

Opløselighed

Zinkchlorid er et fuldt vandopløseligt stof.

Anvendelser

Zinkchlorid anvendes som katalysator for organisk syntese, til svejsning og til vandbehandling.

Klassificering

Zinkchlorid er skadeligt ved indtagelse; det kan forårsage alvorlige læsioner på hud, øjne og luftveje, det er meget giftigt for vandlevende organismer og har langvarige virkninger. Anmod om sikkerhedsdatabladet og læs punkterne 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15. Tekniske specifikationer leveres efter anmodning afhængigt af brugen.

Sikkerhed

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

Tekniske specifikationer leveres efter anmodning afhængigt af brugen: zinkchlorid er opbevaret i den originale emballage og i henhold til anvisningerne, der er anført i sikkerhedsdatabladet (SDB).

Synonymer

Zinkchlorid,vandfrit zinkchlorid