Cadmiumsulfid

Tilgængelighed

Det kemiske produkt cadmiumsulfid. greenockit. med særlige specifikationer er tilgængeligt på efterspørgsel: cadmiumsulfid er sædvanligvis tilgængeligt.

Formel

CdS

CAS Registry Number

1306-23-6

Spørg nu for et tilbud

Cadmiumsulfid

Fordeling af Cadmiumsulfid

Beskrivelse

information ikke tilgængelig

Udseende

Cadmiumsulfid foreligger som et gult-orangefarvet pulver.

Opløselighed

Cadmiumsulfid er uopløseligt i vand men opløseligt i kold fortyndet HCI eller i svovlsyre. Cadmiumoxid dekomponeres og opløses nemt i salpetersyre der ikke er alt for fortyndet.

Anvendelser

Cadmiumsulfid findes i naturen som mineral både i krystallinsk og i amorf form; den amorfe form er enten gul, orangefarvet eller brun. Der er forskellige cadmiumpigmenter der har en udmærket modstandsevne over for varme og for alkalier, men en svag modstandsevne over for syrer.

Klassificering

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 3, 14, 15.

Sikkerhed

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

Tekniske specifikationer leveres efter anmodning afhængigt af brugen: cadmiumsulfid er opbevaret i den originale emballage og i henhold til anvisningerne, der er anført i sikkerhedsdatabladet (SDB).

Synonymer

Cadmiumsulfid. Greenockit.