Cadmium-metal

Tilgængelighed

Det kemiske produkt cadmium (ikke selvantændeligt), cadmium, cadmiumstænger, cadmiummetal stænger, cadmium kugler med særlige specifikationer er tilgængeligt på efterspørgsel: cadmium-metal er sædvanligvis tilgængeligt.

Formel

Cd

CAS Registry Number

7440-43-9

Spørg nu for et tilbud

Cadmium-metal

Fordeling af Cadmium-metal

Beskrivelse

information ikke tilgængelig

Udseende

Cadmium foreligger som et strækbart og formbart metal med en hvid-sølvagtig farve og lugtfrit.

Opløselighed

Uopløseligt

Anvendelser

Cadmium er et tungmetal fremstillet hovedsagligt som et metallurgisk underprodukt af zink. Cadmium anvendes il fremstilling af metaller, elektriske/elektroniske produkter og optiske udstyr, kemiske produkter og metaller. Det anvendes også som mellemprodukt til pigmenter, plastik, glas, keramik og malinger og også til tryk og farvning af tekstiler. Cadmium anvendes til fremstilling af nikkel-cadmium batterier og i batterier, elektriske akkumulatorer og køretøjer.

Klassificering

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 3, 14, 15.

Sikkerhed

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

Tekniske specifikationer leveres efter anmodning afhængigt af brugen: cadmium-metal er opbevaret i den originale emballage og i henhold til anvisningerne, der er anført i sikkerhedsdatabladet (SDB).

Synonymer

Cadmium (ikke selvantændeligt), cadmium, cadmiumstænger, cadmiummetal stænger, cadmium kugler