Cadmiumcarbonat

Tilgængelighed

Det kemiske produkt cadmiumcarbonat, kulsur kalk med særlige specifikationer er tilgængeligt på efterspørgsel: cadmiumcarbonat er sædvanligvis tilgængeligt.

Formel

CdCO3

CAS Registry Number

513-78-0

Spørg nu for et tilbud

Cadmiumcarbonat

Fordeling af Cadmiumcarbonat

Beskrivelse

information ikke tilgængelig

Udseende

Cadmiumcarbonat foreligger som et hvidt, krystallinsk pulver med sekskantede krystaller.

Opløselighed

Cadmiumcarbonat er uopløseligt i vand, men opløseligt i fortyndede syrer, i koncentrerede opløsninger af ammoniumsalte og i en opløsning af kaliumcyanid (KCN).

Anvendelser

cadmiumarbonat er et mineral der findes i naturen, der også kaldes for kulsur kalk. Det foreligger som et hvidt pulver.

Klassificering

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 3, 14, 15.

Sikkerhed

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

Tekniske specifikationer leveres efter anmodning afhængigt af brugen: cadmiumcarbonat er opbevaret i den originale emballage og i henhold til anvisningerne, der er anført i sikkerhedsdatabladet (SDB).

Synonymer

Cadmiumcarbonat, kulsur kalk