Cadmiumoxid

Tilgængelighed

Det kemiske produkt cadmiumoxid.cadmium(ii)oxid.cadmiummonoxid. med særlige specifikationer er tilgængeligt på efterspørgsel: cadmiumoxid er sædvanligvis tilgængeligt.

Formel

CdO

CAS Registry Number

1306-19-0

Fordeling af Cadmiumoxid

Beskrivelse

information ikke tilgængelig

Udseende

Cadmiumoxid er et gult-rødligt eller gult-brunt pulver.

Opløselighed

Cadmiumoxid er uopløseligt i vand og alkalier, men derimod opløseligt i fortyndede syrer.

Anvendelser

Cadmiumoxid anvendes som råstof til fremstilling af batterier og af pigmenter; det anvendes desuden til metallernes overfladebehandling.

Klassificering

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 3, 14, 15.

Sikkerhed

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

Tekniske specifikationer leveres efter anmodning afhængigt af brugen: cadmiumoxid er opbevaret i den originale emballage og i henhold til anvisningerne, der er anført i sikkerhedsdatabladet (SDB).

Synonymer

Cadmiumoxid.Cadmium(II)oxid.Cadmiummonoxid.