Bismuthsubcitrat

Tilgængelighed

Det kemiske produkt bismuthsubcitrat med særlige specifikationer er tilgængeligt på efterspørgsel: bismuthsubcitrat er sædvanligvis tilgængeligt.

Formel

C6H5O7Bi

CAS Registry Number

813-93-4

Spørg nu for et tilbud

Bismuthsubcitrat

Fordeling af Bismuthsubcitrat

Beskrivelse

information ikke tilgængelig

Udseende

Bismuthsubcitrat er et hvidt krystallinsk lugtfrit pulver.

Opløselighed

Uopløseligt i vand

Anvendelser

Bismuthsubcitrat anvendes til produkter til rengøring og rensning, til kosmetik og i produkter til personlig pleje, og også som kemisk stof på laboratorier. Bismuthsubcitrat findes også i produkter baseret på papir, f.eks.: Bøger, blade og tapetbeklædninger.

Klassificering

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 3, 14, 15.

Sikkerhed

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

Tekniske specifikationer leveres efter anmodning afhængigt af brugen: bismuthsubcitrat er opbevaret i den originale emballage og i henhold til anvisningerne, der er anført i sikkerhedsdatabladet (SDB).

Synonymer

Bismuthsubcitrat